NERV Smart Footing

ฐานรากระบบเข็มแผ่ ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบาที่สุด งานสะอาดที่สุด ไม่รบกวนสภาพแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นไม่ใช้เครื่องจักรกลหนัก ไม่รบกวนเพื่อนบ้าน ทำงานได้ในทุกสภาพพื้นที่ ทั้งที่แคบมากถึงมากที่สุดขอเพียงคนเดินเข้าพื้นที่ได้ก็สามารถทำฐานรากได้ สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกเต็มที่ได้ในทันทีไม่ต้องรอเวลาเข็มและดินจับตัวแน่นหลายเดือน เหมือนระบบเข็มเจาะหรือเข็มขุดหกเหลี่ยม

สำหรับประเด็นการทรุดตัวหากจะให้เท่าตัวบ้านมีหนทางเดียวคือต้องทำฐานเข็มให้เหมือนกับตัวบ้านเดิมมากที่สุดเข็มยาวเท่าของเดิม หน้าตัดเข็มเท่าเดิม ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ และไม่คุ้มค่าการลงทุน ดังนั้นแนวทางในการแยกชุดโครงสร้างเพื่อให้ทรุดตัวได้อิสระจากกัน จะเป็นแนวทางในงานออกแบบของเรา