ขั้นตอนให้บริการ

1. ช่วงก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ FIBER HOUSE
1.1 ประเมินราคา Online ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น [กดเพื่อไปยังหน้าขอเสนอราคาฟรี]
เพียงลูกค้ากรุณาเตรียมข้อมูลดังนี้
– ภาพถ่ายบริเวณที่จะติดตั้ง 2-3 มุมมอง
– สเก็ตขนาด กว้าง x ยาว ของพื้นที่ที่จะทำ โดยประมาณ (เราจะเข้าวัดขนาดโดยละเอียดอีกครั้ง ก่อนทำการติดตั้ง)
– ชื่อโครงการสถานที่ติดตั้งโดยละเอียด
– ชื่อ ลูกค้า พร้อมเบอร์โทร และ อีเมลล์เพื่อการติดต่อ
กรอกบนหน้าเว็บไซต์[กดเพื่อไปยังหน้าขอเสนอราคาฟรี] หรือส่งมาทาง Line ID : fiberhouse หรือ e-mail: [email protected]
1.2 ประเมินราคา OnSite ค่าบริการ ครั้งละ 3,000 บาท (นำมาหักเป็นส่วนลด ได้เต็มจำนวนเมื่อเลือกใช้บริการจาก Fiber House)
ให้บริการทุกวันทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ รับทำนัดหมายโดยแจ้งข้อมูลดังนี้
– ชื่อโครงการสถานที่ติดตั้งโดยละเอียด
– ชื่อ ลูกค้า พร้อมเบอร์โทร และ อีเมลล์เพื่อการติดต่อ
ส่งมาทางLine ID : fiberhouse หรือ e-mail: [email protected]

2. ช่วงหลังตัดสินใจเลือกใช้บริการ FIBER HOUSE
– ลูกค้าแจ้งอนุมัติเอกสารเสนอราคา โดยการตอบกลับทางอีเมล/ไลน์/โทรศัพท์ เราจะจัดส่งเอกสารสรุปยอดมัดจำมูลค่างาน พร้อมเลขที่บัญชีรับโอน
– บริษัทฯแจ้งนัดหมายกำหนดวันเริ่มงานติดตั้งภายใน 3 วัน นับจากได้รับชำระมัดจำ
– แบบร่าง 3D Perspective จะจัดส่งให้พิจาณาภายใน 14 วันก่อนติดตั้ง
– ใบเสร็จรับเงินออนไลน์จัดส่งใน 3วันนับจากได้รับชำระมัดจำ เอกสารตัวจริงจะจัดส่งทาง ปณ.
(คิวงานนัดหมายติดตั้ง โดยปกติจะเริ่มงานติดตั้งได้ภายใน 30-45 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับความหนาแน่นในช่วงเวลาที่ลูกค้ายืนยันงานเข้ามา)

3. ช่วงระหว่างทำงานติดตั้งโดย FIBER HOUSE
– หากมีส่วนกลางหรือนิติบุคลดูแลสถานที่ ลูกค้าเป็นฝ่ายแจ้งขออนุญาตตกแต่งอาคาร
หากจำเป็นต้องวางเงินมัดจำถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าดำเนินการ
(แต่หากเกิดความเสียหายใดๆที่เกิดจากทางบริษัทฯ เป็นความรับผิดชอบบริษัทฯชดเชยค่าเสียหายตามจริงโดยชำระให้แก่ลูกค้า)
– การดำเนินการเกี่ยวกับภาครัฐเช่น เขตหรือเทศบาล ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าดำเนินการ
– เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นสมบูรณ์ ลูกค้าพึงอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และสาธารณุปโภคพื้นฐาน( ไฟฟ้า ประปา ห้องสุขา)
และจัดเตรียมพื้นที่ว่างซึ่งเหมาะสมสำหรับทำงานประกอบติดตั้ง เช่นพื้นที่โรงจอดรถเป็นต้น

4. ช่วงรับประกันคุณภาพงานติดตั้งจาก FIBER HOUSE
– หากลูกค้าต้องการปรึกษาการบำรุงรักษา หรือปรับปรุงแก้ไขใดๆ สามารถติดต่อได้ในทุกช่องทางหรือ Hotline 085-108-4410
– หากลูกค้าพบปัญหาโครงสร้างใดๆหรือการรั่วซึมกรุณาแจ้งข้อมูลได้ตลอดเวลา บริษัทจะติดต่อแจ้งทำนัดหมายงานแก้ไขภายใน 14 วันทำการ
(ลูกค้าควรแจ้งอาการและตำแหน่งที่เกิดปัญาให้ชัดเจน โดยการถ่ายภาพ หรือ อัดคลิปวีดีโอ เพื่อการจัดเตรียมงานแก้ไขได้ตรงจุด)